پیرانشار؛ یک شهروند با تودیع وثیقه به طور موقت آزاد شد

KMMK:

چهارشنبه 12 آذر 1399 شمسی، یک شهروند با نام شورش عبدالله‌نژاد، 37 ساله و اهل روستای “گرگولی خوارێ” از توابع پیرانشار با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

این شهروند به همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران متهم شده است.

نامبرده در روز یکشنبه 25 آبان بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان