مهاباد؛ دو شهروند به طور موقت آزاد شدند

KMMK:

پنج‌شنبه 13 آذر 1399 خورشیدی، دو شهروند از شهر مهاباد با اسامی “خالد محمد‌زاده اقدم و سلیمان کریم‌پور” با قید وثیقه به طور موقت آزاد شدند.

بر اساس گزارش, خالد محمد‌زاده اقدم و سلیمان کریم‌پور هر کدام با قید وثیقه و به طور موقت از زندان جمهوری اسلامی ایران در شهر مهاباد آزاد شدند.

مبلغ وثیقه تا لحظه تنظیم این خبر مشخص نیست.

شایان ذکر است که, این دو تن در تاریخ 14 شهریور سال جاری از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مهاباد دستگیر و به زندان نیروهای امنیتی منتقل شدند.

این دو زندانی به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف حکومت” تحت بازجویی، فشار و شکنجه قرار گرفته‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان