اورمیه: صدور احکام سنگین برای چهار شهروند

KMMK:

دوشنبه سوم آذر ماه 1399 خورشیدی، چهار شهروند ساکن شهرک اسلام آباد اورمیه به نامهای “کامران قاسمی، امیر سعیدی، عبدالعزیز محمدپور و کیوان رشیدزاده” در جلسه دادگاه انقلاب حکومت جمهوری اسلامی در شهر اورمیه هرکدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
بر اساس گزارش، حکم صادره از سوی دادگاه حکومت ایران چند روز پس از نشست دادگاه به این شهروندان ابلاغ شده است.
شایان ذکر است که کامران قاسمی، امیر سعیدی و کیوان رشید زاده در اعتراض به عدم تفکیک جرائم در زندان حکومت ایران در شهر اورمیه دست به اعتراض زده بودند.
باید یادآور شد که شهروندان مذکور به همراه نائب حاجی پور روز 16 مهرماه سال 98 از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده بودند.
باید اذعان داشت که این چهار شهروند پس از دستگیری یک ماه در اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران واقع در شهر اورمیه مورد بازجویی قرار گرفته و سپس به زندان حکومت در همان شهر منتقل شده بودند.
اتهام وارده به این شهروندان «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یک حزب کوردستانی مخالف حکومت ایران» اعلام شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان