جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربازداشتسیاسی

‌سنه‌؛ انتقال یک شهروند به زندان حکومت

KMMK :

یکشنبه 2 آذر 1399خورشیدی، یک شهروند با نام “صابر قادری” فعال محیط زیستی و اهل دیولان، جهت اجرای حکم به زندان حکومت در سنه منتقل شد.

صابر قادری در تاریخ 18 آذر 1398 بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از سه ماه با قید وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد.

شایان ذکر است که, نامبرده در خرداد ماه سال جاری در شعبه اول دادگاه حکومت در سنه محاکمه شد. وی به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کورد مخالف نظام” به پنج‌ سال حبس و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس‌ محکوم شده بود که در نهایت این حکم توسط دادگاه تجدید نظر حکومت در سنه به سه سال تقلیل یافت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

کولبر جوان کورد اهل “ماکو” در شرق کوردستان به قتل رسید

سقز / خودكشى يك جوان در سقز

اسلام آبادغرب؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران

Bilal Enferadi