یک دختر نوجوان سلماسی خودکشی کرد

KMMM:

روز شنبه 1آذر 1399 خورشیدی، یک دختر نوجوان با هویت” روژین خدری”17 سالە فرزند رحیم اهل روستای”کوزە رەش” از توابع شهر سلماس خودکشی کرد.

براساس گزارش، دلیل خودکشی این دختر نوجوان مشکلات خانوادگی و خشونت والدین عنوان شده است.

مشکلات خانوادگی، فشارهای اجتماعی، عوامل اقتصادی وبیکاری از جمله دلایل اصلی خودکشی‌ها در شرق کوردستان میباشند.

فقر مالی و عدم توانایی خانواده ها برای تامین خواسته های فرزندانشان عامل اصلی خودکشی کودکان و نوجوانان می‌باشد.

بر اساس داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا حالا 65 نفر در شرق کوردستان بە دلایل گوناگون خودکشی کرده‌اند کە از این میان تعداد زنانی کە با خودکشی بە زندگی خود پایان دادە اند 33 نفر می باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان