‌مریوان; یک نوجوان بازداشتی با تودیع وثیقه آزاد شد

KMMK:

چهارشنبە 28 آبان 1399 خورشیدی، یک نوجوان به نام “سینا نیک‌پی14 ساله، فرزند کامران، اهل روستای “نی” از توابع مریوان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

بر اساس گزارش: این نوجوان 14 ساله در تاریخ 6 آبان 99 از سوی نیروهای اطلاعات حکومت ایران بدون ارائه حکم قضایی در مریوان بازداشت و سپس به زندان حکومتی در شهرستان سنه منتقل شده بود.

بر اساس گزارش رسیدە بە مرکز جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده در طول مدت زمان بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده و نتوانسته است بیش از چند بار از طریق تلفن با خانواده اش تماس برقرار کند.

سینا نیک پی در تاریخ مذکور با تودیع قرارداد وثیقه 100 میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی بطور موقت آزاد شده است. ولی هنوز از دلیل بازداشت و اتهامات وارده بر این نوجوان مریوانی اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان