جنگلهای زاگرس طعمەی حریق می‌شوند ١٤ فقرە آتش‌سوزی جنگلهای ایلام از اوایل ١٣٩٥

طبق گزارشات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان ، آتش سوزی گسترده‌ای منطقه کبیرکوه در استان ایلام و نیز منطقه چم گردلان  هنوز ادامە دارد.

در این میان آتش سوزی گسترده‌ای منطقه کبیرکوه در استان ایلام و نیز منطقه چم گردلان و درەی ارغوان اطراف شهر ایلام را در بر گرفته است.

گزارش میشود که گونه‌های زیادی از حیات وحش و گیاهان در آتش سوخت و از بین رفت. فعالان محیط زیست بارها از کمبودهایی نظیر کمبود بالگرد و نیروهای متخصص برای مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌های شرق کوردستان اعتراض نمودەاند.

ازسوی دیگر رسانه های داخلی خبر از آتش سوزی های تقریباً گسترده ای بار دیگر درمنطقه کبیرکوه از سمت شهرستان آبدانان در استان ایلام و نیز منطقه چم گردلان و دره ی ارغوان در اطراف شهر ایلام داده اند. حجم این آتش سوزی در حدود ٥ هکتار بوده که البته رسیدن به موقع امکانات و نیروهای کمکی مردمی باعث جلوگیری از گسترش آن شد. پارسال در بازه زمانی ابتدای فروردین تا ١٥ خرداد در مجموع ٣٨  فقره حریق در جنگل و مراتع استان ایلام روی داد که به نابودی حدود ٣٨٠  هکتار از این مناطق انجامید.

بخشی از کارشناسان محیط‌زیست وقوع آتش‌سوزی جنگلهای زاگرس را بخشی از سیاستهای جمهوری اسلامی ایران  برای مقابلە با جنبش آزادیخواهی  ملت کورد طلقی میکنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان