چالدران؛ کشتە شدن یک کولبر

KMMK:

پنج‌شنبه 15 آبان‌1399خورشیدی، یک کولبر با نام حسن دلایی میلان، ٣٨ ساله اهل روستای “قاشقابلاغ” از توابع شهر چالدران بر اثر شلیک نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در مرز بین این شهرستان و شمال کوردستان جان خود را از دست داد.

براساس گزارش: هنگامی که دسته ای از کولبران مشغول حمل بار بودند، نیروهای مرزی به روی آنان آتش گشوده و در جریان این تیراندازی نامبرده جان خود را از دست دادە است

بنا به گفته شاهدان محلی، جسد این کولبر به بیمارستان شهر چالدران منتقل شدە و تا لحظه انتشار این خبر بە خانوادە اش تحویل داده نشده است.

نامبردە متأهل بودە و دارای سه فرزند می‌باشد.

طبق آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون و با احتساب این مورد 62 کولبر و کاسبکار در شرق کوردستان از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشتە و 157 کولبر و کاسبکار نیز زخمی شدە اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان