یک شهروند به زندان محکوم شد

KMMK:
بر اساس گزارش دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، ‏محی الدین اصغری کە در جریان اعتراضات آبان در کرماشان بە یک نفر مجروح در خانەاش پناە دادە بود بە یک سال حبس محکوم شد.
نامبرده هشت آذر 1398 شمسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ایران در شهر کرماشان منتقل و پس از سپری کردن ۲۷ روز در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات و ۸ روز در زندان دیزل‌آباد با سپردن وثیقه آزاد شده بود.

لازم به یادآوری است در جریان اعتراضات جمعه ۲۴ آبان 1398 بیش از ۱۵۰۰ نفر کشته شدند.
قابل ذکر است که ده ها شهروند نیز در جریان اعتراضات و روزهای پس از آن بازداشت و بعد از تحمل شکنجه به زندان محکوم شدند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان