شنو: دو شهروند به حبس محکوم شدند

KMMK:
طبق اطلاعات دریافتی رحیم رفعتی فرزند محمد و رحمان تابش فرزند مراد توسط دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهرستان شنو به ریاست قاضی “رضایی” به زندان محکوم شدند.

این دو شهروند به اتهام «عضویت در احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران و تبانی علیه نظام» به سه سال و هفت ماه حبس و به اتهام «ارتباط با احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران” به هشت ماه حبس محکوم شدند.

این حکم طی چند روز گذشته به این دو زندانی سیاسی ابلاغ شده است، طبق قانون مجازات اسلامی ایران، حکم اشد مجازات برای این دو شهروند قابل اجراست.
یکشنبه پانزدهم تیر 1399 شمسی این دو زندانی سیاسی بدون ارائه حکم قضایی به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران” از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات در شهر اورمیه منتقل شده بودند.

رحیم رفعتی و رحمان تابش مهر سال جاری پس از اتمام بازجویی با قرار وثیقه به شیوه موقت از بازداشت آزاد شده بودند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان