پیرانشار؛ یک شهروند خودکشی کرد

KMMK:

سه‌شنبه 6 آبان 1399 خورشیدی، یک شهروند با نام “جمال دورباش” 40 ساله، شغل چوپان، اهل روستای “کانی باغ” بخش لاجان پیرانشهر به زندگی خود پایان داد.

بر اساس گزارش: نامبرده در حالی که در روستای “سینگالی” شهر شنو مشغول چوبانی بود، به دلیل فقر و تنگدستی در یکی از باغهای روستای “آسناو” همان شهر خود را حلق‌آویز کرد و به زندگی خود پایان داد.

بر اساس آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون با احتساب این 59 شهروند از زن و مرد با خودکشی و یا خودسوزی به زندگی خود پایان داده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان