جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربانک اعدام شدگانمواد مخدر

حکم اعدام یک زندانی در زندان الیگودرز اجرا شد

KMMK:
دوشنبه پنج آبان 1399 شمسی، حکم اعدام پیمان صفائی ۳۴ ساله و اهل لرستان در زندان الیگودرز به اجرا درآمد.
این زندانی پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.
نامبرده به اتهام حمل 75 کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه در زندان بود و در دادگاه انقلاب حکومت ایران به اعدام محکوم شده بود.
نامبرده در بازجویی‌ها اعلام کرده است که راننده ماشین بوده و این مواد مخدر به او تعلق نداشته و مال شخص دیگری بوده، که در ماشین متعلق به پیمان صفائی جاساز کرده بود.
شخص دوم که پیمان ادعا کرده است، صاحب اصلی مواد کشف شده است، همزمان با پیمان بازداشت و در ماشین حانل مواد مخدر حضور داشته است، ولی او به ۱٨ سال زندان محکوم شده است.
بر اساس داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این مورد 33 نفر در شرق کوردستان اعدام شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

آزادی یک شهروند با تودیع قرار وثیقه

مريوان / بازداشت دو شهروند بعد از احضار انها به اداره اطلاعات

یک معلم بازنشستە در مهاباد بازداشت شد