با پایان دوره مرخصی، طاهر صوفی مجددا زندانی شد

KMMK:

سه‌شنبه 29 مهر 1399شمسی، طاهر صوفی شهروند پیرانشاری پس از اتمام دوره مرخصی که در تاریخ 24 مهر سال جاری صادر شده بود، مجددا به زندان بازگشت.
نامبرده شهریور سال 98 توسط دادگاه کیفری حکومت ایران در شهر پیرانشار به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد و از آذر 98 در حال تحمل دوران محکومیت خود است.

طاهر صوفی 38 سالە از اهالی روستای گرگول سفلی از توابع شهرستان پیرانشار در استان اورمیه شرق کوردستان میباشد.
پنج شنبه یکم آذر 1397 شمسی نامبرده توسط نیروهای امنیتی ایران در دهستان لاجان شرقی از توابع پیرانشار بازداشت و با پایان مراحل بازجویی در تاریخ یک دی‌ماه همان سال با تودیع قرار وثیقە‌ی 500 میلیون تومانی آزاد شده بود.

طاهر صوفی به اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران توسط شعبە 102 دادگاه کیفری ایران در شهر پیرانشار به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. جمعیت حقوق بشر کوردستان