بوکان: یک شهروند بازداشت شد

KMMK:

شنبه 19 مهر 1399 شمسی، یک شهروند به نام عثمان خدا کرمی فرزند کریم اهل روستای “اوطمیش” از توابع شهرستان بوکان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری سلامی ایران بازداشت شده است.

براساس گزارشهای دریافتی، نیروهای امنیتی حکومت ایران این شهروند را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و سپس وی را به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.

علیرغم پیگیری‌های خانواده هنوز از سرنوشت و محل نگهداری این شهروند و اتهامات وارده بر وی هیچ اطلاع دقیقی در دسترس نیست.
طبق داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب بازداشت این شهروند 192 شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان