یک زندانی سیاسی در زندان لبهایش را دوخت

KMMK:
یکشنبه 13 مهر 1399 خورشیدی، زندانی سیاسی «عادل مکرم» 30ساله، پدر یک کودک و محبوس در زندان حکومت ایران در اورمیه، لبهایش را در اعتراض به بلاتکلیفی ۱۰ ماهه خود، دوخت.

تقاضای پناهندگی نامبرده در سال گذشته از طرف کشور ترکیه رد شد و در اواخر آذر 1398 و از طریق مرز خوی به ایران دیپورت شد.
بعد از 20 روز بازجویی در بازداشتگاه ادارە اطلاعات ایران در شهر خوی به زندان منتقل و بعد از مدتی به زندان حکومت ایران در اورمیه انتقال یافت. اکنون بعد از گذشت ١٠ ماه از زمان بازداشت، وی همچنان بلاتکلیف است و در بند زندانیان سیاسی زندان حکومت در اورمیه به‌سر می‌برد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان