یک دفتر حقوقی به دلیل نصب نکردن عکس خامنه‌ای پلمپ شد

KMMK:

شنبه 12 مهر 1399 خورشیدی، دفتر حقوقی و مشاوره املاک یک فعال مدنی با نام “مختار زارعی” اهل سنه توسط نیروهای اماکن آن شهر پلمپ شد.

بنا به گزارش: نیروهای اطلاعات سپاه تحت عنوان اماکن پلمپ کردن محل کار این فعال مدنی سرشناس اهل سنه را نصب نکردن عکسها‌ی خامنه‌ای و خمینی بهانه کرده‌اند، زیرا نیروهای اطلاعات سپاه پیشتر به نامبرده متذکر شده بودند که باید عکس این دو تن در محل کار نصب شود ولی با مخالفت آقای مختار زارعی روبرو شده بودند.

ایشان چندین بار دیگر نیز با بهانه‌های گوناگون تحت بازجویی و بازداشت قرار گرفته‌اند. آخرین تاریخ بازداشت 30 تیر 1397 خورشیدی به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام بوده است.

این فعال مدنی در سال 1397 طی نامه‌ای انتقادی خطاب به رهبری بر ضرورت انجام اصلاحات در روش‌ها و سیاست‌ها به منظور استقرار دموکراسی تاکید کرده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان