اورمیە: کسری کرمی در خطر اجرای حکم قطع چهار انگشت دست راست قرار دارد

KMMK:
پنجشنبه 10مهر 1399 شمسی گزارش شد که حکم قطع دست کسری کرمی فرزند یدالله اهل کرماشان متهم به “سرقت” تایید و احتمال قطع انگشتان دست راست ایشان توسط اجرا احکام حکومت ایران در شهر اورمیه وجود دارد.
این زندانی در مورخ 24اسفند 1395شمسی از سوی شعبه یک دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان به اتهام «سرقت» براساس قانون مجازات اسلامی به مجازات حد قطع چهار انگشت راست محکوم شده است.

این زندانی در بازجویی اعلام کرده است که فقر و مشکلات مالی موجب ارتکاب ایشان به سرقت شده و به این منظور از کرماشان به شهر اورمیه نقل مکان کرده است.
شعبه 27 دیوان عالی کشور ایران پس از تایید این حکم در آبان 1396 با استناد به ماده 469 و 435 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده را مجددا به شعبه یک دادگاه کیفری انتقال داده است.
احکام غیرانسانی مثل قطع انگشتان، دست، پا و… احکامی منسوخ شده هستند که جمهوری اسلامی ایران در قرن 21م علیه جامعه ایران و شرق کوردستان به کار میبرد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان