یک پناهجوی اهل دزلی هورامان در یورش پلیس کرواسی جان باخت

KMMK:
جمعه 28 شهریور 1399 شمسی، مختار رنجبر پناهجوی اهل دزلی هورامان در شرق کوردستان که در حمله پلیس کرواسی زخمی شده بود، پس از انتقال بە کشور بوسنی در بهداری یکی از کمپ‌های پناهندگی این کشور جان باخت.
مختار رنجبر هدف حمله نیروهای پلیس و افرادی از جریان راست افراطی کشور کرواسی قرار گرفته بود و به شدت کتک کاری شده بود.
در این حمله تمامی وسایل و دارای های این شهروند شرق کوردستان به غارت رفته و خودش به شدت زخمی شده و هدف رفتار غیرانسانی قرار گرفته بود.
قابل ذکر است که عدم رسیدگی پزشکی در نهایت به مرگ ایشان انجامیده است.
قابل ذکر است که چند تن از اعضای خانواده نامبرده به مقامات کشور بوسنی مراجعه کرده و خواهان کالبدشکافی و توضیح در این پیوند شده‌اند، تاکنون این خواسته خانواده متوفی بی پاسخ مانده است.
طی ماه های گذشته چندین پناهجوی کورد در کشورهای اروپای به طرق مختلف مورد ظلم قرار گرفته و چندین مورد خودکشی این پناهجویان توسط جمعیت حقوق بشر کوردستان گزارش شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری جهانی میخواهد که شرایط پناهجویان به شکل عام و پناهجویان کورد به طور اخص مورد توجه قرار داده و کشورهای پناهجو پذیر را وادار به تغییر سیاست و رفتار خود در قبال پناهجویان کنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان