اورمیه: یک زندانی با دوختن لب هایش دست به اعتصاب زد

KMMK:

سه شنبه اول مهرماه 1399 خورشیدی، یک زندانی محبوس در زندان حکومت جمهوری اسلامی ایران واقع در اورمیه به نام «عبدالله بنائی» 51 ساله واهل سردشت به نشانه اعتراض به وضعیت پرونده اش با دوختن لبهایش اعلام اعتصاب کرد.
بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، عبدالله بنایی که به اتهام قتل عمد در زندان به سر می برد از مسئولین زندان و دستگاه قضایی حکومت در اورمیه خواسته است که او را از بلاتکلیفی نجات داده و اجازه مرخصی موقت او را از زندان با وثیقه بالا قبول کرده یا حکم اعدامش را اجرا کنند.
این زندانی درسال 1385 به اتهام قتل عمد بازداشت و پس از مدتی به اعدام محکوم شد. پس از گذشت چند سال همه اولیای دم بجز یک پسر مقتول ــ که در خارج از کشور زندگی می کندو توانایی مراجعه و رضایت کتبی را ندارد ــ رضایت خود را روی پرونده اعلام کردند.
اکنون آقای عبدالله بنائی که بیش از 15 سال ه صورت بلاتکلیف درزندان به سر میبرد از دستگاه قضایی و مسئولین زندان خواسته یا اجازه مرخصی وی را تائید کرده یا حکم اعدامش را اجرا کنند و جهت رسیدن به خواسته خود از روز سه شنبه با دوختن لبهایش اعتصاب کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان