خودکشی یک پناهنده در آلمان

KMMK:
چهارشنبه 2 مهر 1399 خورشیدی، یک جوان با نام “عارف ترکمان”، اهل استان همدان در شهر برلین آلمان از راه خودکشی به زندگی خود پایان داد.

بر پایه گزارش: عارف ترکمان در بین دوستانش خود را اصالتا از شهروندان لر در استان همدان معرفی کرده که چندین سال پیش به اروپا مهاجرت کرده است. نامبرده در یکی از هایمهای شهر برلین زندگی میکرده است.
وی اثر انگشت یکی از کشورهای اروپایی دیگر را داشته و چندین بار با خطر دیپورت مواجه بوده، دو ماه پیش اثر وی بخشیده شد. در اثر فشارهای روحی چندین بار دیگر نیز اقدام به خودکشی کرده، اما هر بار با کمک دوستانش از مرگ نجات یافته است.
این بار بعد از سه روز بیخبری، دوستان و مسئولین کمپ جویای حال عارف میشوند. وقتی رئیس کمپ وارد اتاق وی می‌شود، جسد عارف را پیدا می‌کند.

طبق آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون با احتساب این مورد 27 مرد خودکشی کرده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان