تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کرمانشان مقابل کانون

KMMK:
سه شنبه 25 شهریور 1399شمسی، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کرمانشان با شعار « کشتی بازنشسته همه اش به گل نشسته» در مقابل کانون بازنشستگان تجمع کردند.
بازنشستگان و مستمری بگیران استان کرماشان به عدم دریافت مستمری خود اعتراض کرده و خواهان افزایش آن و انطباق آن با شرایط اقتصادی تحمیل شده توسط جمهوری اسلامی ایران شدند.
در این تجمع شعارهایی از قبیل «سفره ما خالیه حقوق سالاری عالیه» ، «سالاری حیا کن فکری به حال ما کن» توسط تجمع کنندگان سر داده شد.
قابل ذکر است که حقوق و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران کفاف هزینه‌های زیاد زندگی آنها را نمی‌دهد و مسئولان حکومت ایران در کرماشان هیچ اقدامی جهت رفع مشکلات آنها انجام نمیدهند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان