یک فعال حقوق زنان در کرماشان دستگیر شد

KMMK:
شنبه 22 شهریور 1399 خورشیدی، یک فعال حقوق زنان با نام “سارا برزگر” به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کورد مخالف حکومت ایران” در شهر کرماشان دستگیر شد.

سارا برزگر از سوی نهادهای امنیتی حکومت اسلامی ایران در شهر کرماشان دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.

شایان ذکر است که تاکنون خانواده وی از مکان و سرنوشت نامبرده هیچ گونه اطلاعی در دست ندارند.

طبق دادەهای مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون با احتساب این مورد 168 شهروند از سوی حکومت ایران دستگیر شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان