پیرانشار: دو شهروند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند

KMMK:

شنبه 22 شهریور 1399 خورشیدی، دو شهروند اهل پیرانشهر با اسامی “محمد نبردی” و “محمود قنبروند” از سوی اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.

بر پایه اطلاعات: اتهام مطروحه علیه محمد نبردی و محمود قنبروند “همکاری با احزاب مخالف نظام” عنوان شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر هیچ اطلاعی دقیقی از مکان و سرنوشت این دو شهروند در دست نیست.

بر اساس آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون با احتساب این دو مورد 167 تن در شرق کوردستان از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان