اورمیه: انتقال سه زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

KMMK:

چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ خورشیدی، ۳ زندانی اهل سردشت در شرق کوردستان با اسامی “خضر قویدل”، “هژیر ایران‌نژاد” و “حسین” که به اتهام مواد مخدر دستگیر و به حکم اعدام محکوم شده‌اند، به منظور اجرای حکم به سلول انفرادی در زندان مرکزی اورمیه منتقل شدند.بر پایه گزارش، این سه زندانی در بند ۱۵ جوانان و زندان اورمیه نگهداری می‌شدند.

شایان ذکر است، جمهوری اسلامی ایران از راه سپاه پاسداران که به عنوان یکی از بزرگترین باند مافیای مواد مخدر در شرق آسیای مرکزی شناخته شده است،با پخش مواد مخدر در شرق کوردستان، جمع کثیری از جوانان را آلوده به این مواد کرده است و خود این نهاد بعد از به دام افتادن جوانان آنان را وارد بازرگانی این مواد می‌کند و دوباره همان جوانان را دستگیر و اعدام می‌کند.

میتوان گفت که جنگ جمهوری اسلامی با کورد تمامی زوایا را دربر گرفته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان