پیرانشار: دو شهروند بازداشتی با تودیع وثیقه به شکل موقت آزاد شدند

KMMK:
دو شهروند با اسامی «عادل شیخه» ۲۱ ساله فرزند رحیم ساکن «پسوی» و «علی زواری« فرزند رسول ساکن روستای «میشەدی» از توابع پیرانشار با اتمام دوره بازجویی تا پایان دادرسی و تشکیل دادگاه به شکل موقت و با تودیع وثیقه آزاد شدند.
بر اساس گزارش، این دو شهروند به همکاری با احزاب سیاسی کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران متهم و بازداشت شده‌اند.
قابل ذکر است که عادل شیخه یکشنبه ۲۲ مرداد و علی زواری ۲۱ مرداد توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده‌ بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان