عبدالعزیز محمد پور همچنان در بلاتکلیفی

KMMK:

عبدالعزیز محمدپور زندانی اهل اورمیه پس از سپری کردن یکسال حبس، همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد.

براساس گزارش، عبدالعزیز محمد پور که مردادماه ۹٨ به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت سپس به زندان حکومت در اورمیه منتقل شد، همچنان بلاتکلیف است.

نامبرده در مدت بیش از گذشت یکسال از زمان بازداشت، پرونده اش سه نوبت در شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب جمهوری اسلامی ایران در ارومیه مورد بررسی قرار گرفته اما همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد و پرونده وی به دادگاه ارسال نشده است.

آقای محمدپور در زمان دادرسری پرونده از حق داشتن وکیل محروم بودند.

باید یادآور شد که، عبدالعزیز محمدپور اهل شهر اورمیه ومتاهل، در بند سه زندان حکومتی این شهر و بدون رعایت شرایط تفکیک جرائم نگهداری می شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان