زخمی شدن یک کولبر دیگر

KMMK:

سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹خورشیدی، یک کولبر جوان با نام سعدی میرزایی اهل روستای «قالیچە» از توابع شهرستان ثلاث باباجانی با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی زخمی شد.

این کولبر به همراه چند کولبر دیگر در کمین نیروهای نظامی ایران در نوسود افتاده و با شلیک نیروهای حکومتی از ناحیه پا زخمی شده است.

با استناد به آمارهای مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون و با احتساب این مورد ۱۰۵ کولبر و کاسبکار در شرق کوردستان با شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران و بعضا ترکیه زخمی شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان