اعتصاب غذا انور نیلوفری وارد روز ۵۶م شد

KMMK:
انور نیلوفری شهروند مهابادی در شرق کوردستان که به یونان پناه برده است، به دلیل عدم پاسخگویی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به درخواست پناهجویی ایشان مدت ۵۶ روز است که اعتصاب غذا کرده است.
بر اساس گزارش انور نیلوفری مدت پنج سال است که در یونان پناهجو می‌باشد و بعد از دریافت اقامت سیاسی در این کشور به سوئد مهاجرت میکند، حکومت کشور سوئد به محض ورود نامبرده را بازداشت و به یونان بازگردانده است.
یونان بعد از بازگشت مجدد این پناهجوی کورد حاضر نشده است که اقامت ایشان را تمدید نماید. به همین دلیل در وضعیت بغرنج روحی و جسمی قرار گرفته است.
با توجه به طولانی شدن اعتصاب غذا، سلامت ایشان در معرض خطر جدی قرار گرفته است. دیپورت این شهروند کوردستانی به ایران زندگی این پناهجو را در خطر جدی قرار خواهد داد.
اعتصاب غذا این شهروند کوردستانی در حالی است که هم اکنون تعداد بیشماری از شهروندان شرق کوردستان به دلیل سیاستهای استعماری و تبعیضی حکومت ایران مجبور به ترک وطن شده و به کشورهای دیگر ازجمله یونان پناه ببرند.
وضعیت این پناهجویان به شدت وخیم بوده و سیاستهای ضد پناهجویی اتحادیه اروپا وضعیت این افراد را بدتر کرده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان