نغده؛ دو بازداشتی به طور موقت آزاد شدند

KMMK:

دوشنبه ۲۷مرداد۱۳۹۹ خورشیدی دو زندانی سیاسی به نامهای خالد محمدی و نوید محمدی با تودیع وثیقه از زندان نقده آزاد شدند.
طی روزهای گذشته وکیل مدافع آنها به احکام صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرده بود. این دو شهروند روز سه‌شنبه ١۴ مرداد ۱۳۹۹خورشیدی  از سوی شعبه‌ی ١٠٢ دادگاه کیفری ٢  هرکدام به ٧ سال حبس محکوم شده‌اند.اتهام مطروحه علیه این افراد، “جاسوسی برای دولتهای متخاصم” عنوان شده است.

این دو شهروند اهل پیرانشار، اواسط اردیبهشت‌ ٩٩  بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در اورمیه منتقل شده بودند. اوایل مردادماه هم پس از اتمام بازجوییها به زندان این حکومت در  نقده منتقل شدند.

نوید محمدی، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی است و خالد محمدی هم از بستگان او می‌باشد‌.

جمعیت حقوق بشر کوردستان