سقز: بازداشت یک شهروند دیگر

KMMK:

چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی در شهر سقز شهروند دیگری بنام «رحمان رحیم‌پور» را بازداشت کردند.

براساس گزارشات، نامبرده از سوی نیروهای حکومت جمهوری اسلامی بدون در دست داشتن حکم بازداشت یا احضاریه قانونی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شده‌است.

لازم به ذکرست که، باوجود تلاش خانواده رحیم‌پور و رجوع به نهادهای امنیتی حکومت در این شهر برای کسب اطلاع از وضعیت نامبرده تا کنون هیچ اطلاعی از دلیل و محل نگهداری ایشان در دست نیست.

براساس داده‌های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جدید میلادی تا کنون ۱٢۵ نفر از سوی نیروهای جمهوری اسلامی در شرق کوردستان بازداشت شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان