بازداشت یک فعال مدنی دیگر در شهر کامیاران

KMMK:
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ شمسی، فریاد عبدی از فعالان مدنی شهر کامیاران توسط نیروهای وابسته به اطلاعات حکومت ایران بازداشت شد.
طبق گزارش دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان این فعال مدنی ساعت هشت صبح چهارشنبه در کتاب فروشی خود در شهر کامیاران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی و اطلاعاتی در شهر سنه منتقل می‌کنند.
قابل ذکر است که ماموران اطلاعات هنگام بازداشت این فعال مدنی حکم قضایی به همراه نداشته‌اند.
بر اساس پیگیری های خانواده مشخص شده است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران این شهروند شرق کوردستان را به یکی از بازداشتگاه های خود در شهر سنه منتقل کرده است.
فریاد عبدی یکی از فعالین مدنی و زیست محیطی شرق کوردستان است، وی سال ۸۶ شمسی به اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) یکبار بازداشت و مدت یک سال و هشت ماه در زندان بود و در سال ۸۷ آزاد شد.
طبق اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب بازداشت این شهروند ۱۲۲ تن بازداشت شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان