جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

آزاد دانشور با تودیع وثیقه آزاد شد

KMMK:

شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ شمسی، آزاد دانشور، ساکن مریوان، با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

این شهروند مریوانی اواسط تیر سال جاری توسط ماموران اطلاعات سپاه در مریوان بازداشت شده بود.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، آزاد دانشور ٣۴ روز در بازداشت بوده که در نهایت با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

آزاد دانشور، ٢٢ ساله و فرزند حامد اهل روستای “ینگیجه” از توابع مریوان، به مدت سه سال عضو «یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران» بوده و اواسط تیر پس از بازگشت به شرق کوردستان و ایران توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود.

نامبرده شش روز در اداره اطلاعات سپاه حکومت ایران در شهر مریوان بازجویی شده و سپس جهت طی مراحل بازجویی به اداره اطلاعات سپاه در شهر سنه منتقل شد.تا لحظه انتشار این خبر اتهام وارده به این شهروند مشخص نشده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

یک کولبر در مرز بانه زخمی شد

خودکشی یک زن در پیرانشهر

مجروح شدن يك كولبر در سردشت توسط نيروهاى مرزى جمهورى اسلامى ايران