انتقال یک شهروند اورمیه ای به زندان و بازداشت یک شهروند مریوانی

KMMK:
یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ شمسی، فروغ آخوندزاده به زندان مرکزی حکومت ایران در شهر اورمیه منتقل شده است.
این شهروند اورمیه ای توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲ تیر ۱۳۹۹ شمسی بازداشت شده بود.

طبق گزارش دریافتی، فروغ آخوندزاده ۳۳ ساله، متاهل و اهل اورمیه با پایان مراحل بازجویی به زندان مرکزی حکومت در اورمیه منتقل شده است. وی به هواداری و یا عضویت در احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران متهم شده است.

در گزارشی دیکر فرهاد عبدی، شهروند کامیارانی به دلایل نامعلومی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در کامیاران بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شد.
این شهروند در کتابفروشی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
از اتهامات مطروحه و دلایل بازداشت وی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست.
جمعیت حقوق بشر کوردستان