سنە؛ یک فعال مدنی به حبس محکوم شد

KMMK:
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹ به اطلاع KMMK رسید که فعال مدنی “طارق رحیم‌پور” اهل سنه توسط شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر سنه به ریاست قاضی سعیدی به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران ” به ۴ سال حبس تعلیقی و با شکایت سپاه‌ پاسداران در خصوص تمرد و اهانت به نظام و مامورین به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این فعال مدنی یکشنبه ۱۴ اردیبهشت‌ ۱۳۹۹ به همراه برادرش به نام “بنیامین رحیم‌پور” از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران در سنه بازداشت شده بودند.
شنبه ۳ خرداد سال جاری طارق رحیم‌پور پس از اتمام بازجوییها با تودیع وثیقه‌ی ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است. بنیامین رحیم‌پور هم چند روز قبل از وی با تودیع وثیقه‌ی ۳۰۰ میلیون تومانی از بازداشتگاههای امنیتی در این شهر آزاد شده بود.
قابل ذکر است که این دو برادر طی دوره بازجویی و پس از آن تا زمان درخواست تودیع وثیقه از حق تماس با خانواده محروم بوده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان