عمر خاگزاد با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیونی آزاد شد

KMMK:
پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹ شمسی، عمر خاگزاد شهروند پیرانشهری با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادگاه به طور موقت از زندان حکومت ایران در نقده آزاد شد.
نامبردە مورخ ۱۱ خرداد، توسط نیروهای امنیتی در روستای لاجان بازداشت و پس از پایان بازجویی‌، روز ۲۲ تیر بە زندان حکومت ایران در نقده منتقل شد.

عمر خاگزاد به “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران” متهم شده است.

عمر خاگزاد فرزند حاصل، اهل روستای شلیم‌جاران از توابع پیرانشار روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، در روستای لاجان از توابع این شهر بدون ارائه‌ی مجوز قضایی و به همراه ضرب و شتم بازداشت شد. وی پس از مدتی جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی حکومت ایران در شهر اورمیه منتقل شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان