اورمیه: انتقال دو زندانی محکوم بە اعدام به سلول انفرادی برای اجرای حکم

KMMK:

یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، دستکم ۲ زندانی در پرونده های مجزاو محکوم به اعدام جهت اجرای حکم به سلول انفرادی زندان جمهوری اسلامی ایران در اورمیه منتقل شده‌اند.

طبق اطلاعات: نام یکی از زندانیان “علی عبدی” از بند ۱-۲ اعلام شده و نام شخص دوم هنوز مجهول است این زندانی نیز از بند جوانان به سلول منتقل شده است. ا

ین دو زندانی به اتهام قتل عمد بازداشت و به قصاص (اعدام) محکوم شده‌اند. مسئولین زندان به خانواده‌های زندانیان اعلام کرده‌اند در صورت عدم جلب رضایت اولیای دم، حکم اعدام این ۲ زندانی بامداد فردا اجرا خواهد شد. ل

ازم به ذکر است که: احتمال میرود تعداد بیشتری از زندانیان برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده‌ باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان