سردشت: صدور حکم ۱۰ سال زندان برای یک شهروند

KMMK:

شنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۹ خورشیدی، یک شهروند اهل سردشت با هویت «دارا رشیدی» فرزند مصطفی به ۱۰ سال زندان محکوم شد، نامبرده هم اکنون در زندان حکومت ایران در شهر اورمیه در حبس می‌باشد.
بر اساس گزارش: نشست دادگاهی این شهروند درشعبه سوم دادگاه انقلاب ایران در اورمیه به ریاست قاضی نجفی برگزار شد. نامبرده به اتهام عضویت در یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران و تبلیغ علیه نظام به این حکم محکوم شده است.
لازم به ذکر است که این شهروند پیشتر به اتهام همکاری بایکی از احزاب کوردی بازداشت و به ۷ سال زندان تعزیری محکوم شده بود که از سال ۱۳٨۰ تا سال ۱۳٨۷ در زندانهای حکومت واقع در شهر اورمیه و نقده محبوس بوده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان