پرونده ترور اقبال مرادی همچنان در ابهام است

KMMK:
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن گرامیداشت یاد اقبال مرادی عضو رهبری این سازمان در سالروز ترور این فعال سرشناس شرق کوردستان اعلام میدارد که پرونده ایشان همچنان در ابهام و حل نشده باقی مانده و خواهان پاسخگویی مقامات حکومت خودمختار جنوب کوردستان، شناسایی و حل پرونده است.

اقبال مرادی فعال سابق سیاسی، فعال عرصه حقوق بشر و عضو رهبری جمعیت حقوق بشر کوردستان، پدر زندانی سیاسی اعدام شده زانیار مرادی و عموی لقمان مرادی زندانی سیاسی دیگر اعدام شده بود که از دوران جوانی در مبارزات احزاب سیاسی کوردستانی جای گرفت.
اقبال مرادی بارها تهدید به ترور شده و بارها هدف سوقصد قرار گرفته بود که در نهایت در یکی از این سوقصد ها جان خود را از دست داد.
فرزند و برادرزاده نامبرده نیز توسط جمهوری اسلامی ایران در پرونده‌سازی آشکار محکوم به اعدام و سپس اعدام شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن یادآوری و محکومیت تروریسم جمهوری اسلامی ایران از حکومت خودمختار جنوب کوردستان میخواهد سریعا تکلیف این پرونده ترور و عاملان این جنایت را مشخص کند.
هم اکنون دو از سال از ترور این فعال حقوق بشر و عضو رهبری جمعیت حقوق بشر کوردستان گذشته ولی مقامات قضایی و حکومتی اقلیم جنوب کوردستان هیچ اطلاعیه یا اخباری در رابطه با وضعیت پرونده اعلام نکرده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن گرامیداشت یاد اقبال مرادی، تا مشخص شدن و اعلام نتیجه بررسی‌های حکومت جنوب کوردستان، جمهوری اسلامی ایران را عامل این ترور میداند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان