مهاباد: بازداشت سه شهروند در یک روز

KMMK:

روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹ خورشیدی، نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران سه شهروند مهابادی را بازداشت کردند که اسامی آنان به این صورت می باشد:
۱- سوران مختاری فر، اهل روستای حاجی خوش از توابع مهاباد
۲- سوران نصیری، اهل روستای گویگ تپه از توابع مهاباد
۳- امید عباسی، اهل روستای ایندرقاشی از توابع مهاباد
بر اساس گزارش: نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در ساعت های متفاوت و در مکان های مجزایی در شهر مهاباد این شهروندان را طی چند اپراسیون بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.
همچنین باید اذعان داشت: تاکنون از علت بازداشت، محل نگهداری و سرنوشت بازداشت شدگان اطلاعی در دست نمی باشد.
باید خاطر نشان کرد: با شروع سال جدید شمسی در ایران، دولت و نیروهای امنیتی این کشور در شرق کوردستان به صورت گسترده ای در شهر های مختلف اقدام به بازداشت بی رویه و بدون دلیل و مدرک محکمه پسند کرده و بعضا این بازداشت ها همراه با ضرب و شتم، بی حرمتی و رعب و وحشت بوده که سوای ایجاد ذهنیت و فضای امنیتی در این بخش ار کوردستان، بیشتر اوقات به صدور احکام سنگین برعلیه بازداشت شدگان می انجامد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان