ضرب و شتم و زخمی کردن یک پناهجوی کورد توسط پلیس یونان

KMMK:

روز یکشنبه اول تیرماه ۱۳۹۹ خورشیدی، یک پناهجوی کورد اهل شهر قروه از استان سنه درشرق کوردستان به نام «ساجد غفاری» توسط نیروهای پلیس یونان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به سختی زخمی شده است.

بر اساس گفته های آقای غفاری: از سوی پلیس در منطقه الکساندروپلیس یونان هویت شناسایی خواسته شده وی نیز سندی را که از دولت یونان به عنوان شناسایی تحویل گرفته نشان می دهد سپس وی را به مرکز پلیس منتقل کرده و در اتاق بازجویی چند کماندوی نیروی پلیس با صورتهای پوشیده و بدون دلیل شروع به ضر و شتم و شکنجه وی کرده و به سختی زخمی می شود.

طبق اظهارات خود؛ بر اثر این ضر و شتم دست راست وی شکسته همچنان استخوان یکی از پاهایش ترک برداشته است. سپس نامبرده را به مرز بین یونان و ترکیه منتقل کرده و با وجود زخمهای زیاد وی را به رودخانه ” ادرنه ” انداخته اند که آقای غفاری به هر صورتی بوده خود را به آن سوی رودخانه رسانده است.

ساجد غفاری اکنون علی رغم اجازه مدرک اقامت در یونان اکنون به ترکیه دیپورت شده و بدون دلیل از سوی پلیس یونان مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان