پیدا شدن عیسی بازیار ( آوات ) در وضعیت زخمی

KMMK:

شب پنج شنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۹ خورشیدی، ( ۲۵ ژوئن ۲۰۲۰ ) عیسی بازیار معروف به آوات در وضعیت زخمی از سوی پلیس ترکیه پیدا شد.

بر اساس اطلاعاتی که از سوی دختر نامبرده در اکانت فیسبوک آقای بازیار نشر شد: آقای بازیار از شب سه شنبه ناپدید شده بود دو روز بعد توسط پلیس ترکیه پیدا شد درحالی که یک دست و پای وی و یک مهره گردن و دندانش شکسته شده بود و اکنون جهت درمان دربیمارستان می باشند.

لازم به ذکر است: تا بدین لحظه هیچگونه مدرک و نشانه ای حمل بر دست داشتن کس یاکسانی در این کیس برای جمعیت حقوق بشر کوردستان مبرهن نیست.

باید یاداور شد که: آقای عیسی بازیار نویسنده و از فعالین مدنی و حقوق بشری و از داوطلبان پاکسازی میادین مین در شرق کوردستان بوده که چند سال است به دلائل امنیتی که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران بر وی تحمیل شده است زادگاهش در آبدانان را ترک کرده و در کشور ترکیه زندگی می کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان