کشته و زخمی شدن ۳ کولبر در مرز چالدران

KMMK:

اوایل بامداد پنج شنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۹ خورشیدی، در مرز چالدران نیرهای هنگ مرزی ایران بر روی یک کاروان کولبران آتش گشوده که در نتیجه آن کولبری به نام « قاسم سربازی » در جا جان باخته و دو کولبر دیگر با اسامی یاسین اعلایی فرزند اسماعیل روستایی تاپیه و رضا دلایی میلان فرزند سعید روستای قاش قابلاغ
زخمی شدند.

بر اساس گزارش: در نیمه های شب یک کمین از نیرو های هنگ مرزی در نزدیکی روستای ” سگریک ” یک کاروان کولبری در حالعبور را مورد رگبار قرارداده که قاسم سرباز پدر دوفرزند را کشته و دوکولبر دیگر به شدت زخمی شدند.

لازم به ذکر است که: دوکولبر زخمی به یکی از درمانگاههای شهرستان چالدران منتقل و حال آنان وخیم گزارش شده است.

بر اساس آمارهای مرکز جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون در شرق کوردستان با احتساب این مورد ۳۱ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران و ترکیه جان باخته و ۷٨ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان