شرق کوردستان: زخمی شدن دوکولبر و بازداشت چهار کاسبکار

KMMK:

روز دوشنبه ۲ تیرماه ۱۳۹۹ خورشیدی، نیروهای هنگ مرزی حکومت جمهوری اسلامی ایران در بانه و در مرز “هنگ ژال ” بر روی کاروان از کولبران آتش گشوده که در نتیجه آن ۲ کولبر زخمی و بلافاصله به درمانگاه منتقل شدند.

شایان ذکر است: تا لحظه تهیه خبر هویت کولبران زخمی مشخص نشده است. از سوی دیگر و در نیروهای اداره اطلاعات حکومت در ” بازارچه مرزی پرویز خان ” اقدام به بازداشت چهار کاسبکار به اسامی « علی عزیزیان، پیام عزیزیان، مرتضی امیر و مصطفی امیری » و به مکانی نا معلوم منتقل کردند. لازم به ذکر است که: از علت و اتهامات موجود در مورد کاسبکاران اطلاعی در دست نمی باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن اینکه شیوه سیاست گذاری دولت جمهوری اسلامی ایران را در شرق کوردستان براساس تبعیض و نقض آشکار قوانین شهروندی و بشری میداند، امنیتی کردن فضای کسب و کار و برخورد نیروهای امنیتی در قبال مردم این بخش از کوردستان را سیستماتیک و برنامه ریزی شده از سوی دولت خوانده که آن را بهانه ای برای سرکوب، بازداشت و خفه کردن صدای مردم قلمداد می کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان