ازدواج اجباری به خودکشی یک دختر ۲۸ ساله انجامید

KMMK:
جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ شمسی، شلیر برزنجی ۲۸ ساله و اهل منطقه مرگور، روستای کانی دستار در استان اورمیه بدلیل ازدواج اجباری خودسوزی کرد.
بعد از خودسوزی نامبرده توسط خانواده و اهل محل به بیمارستان طالقانی اورمیە منتقل میشود، ولی بدلیل جراحات وارده فراوان جان خود را از دست میدهد.
قابل ذکر است که اخبار خانواده برای ازدواج شلیر منجر به این خودکشی شده است. خانواده نامبرده اصرار کرده‌اند که او با شخصی که دوست ندارد، ازدواج کند و او را تحت فشار قرار داده‌اند، شلیر که مخالف این ازدواج بوده است، در نهایت با خودسوزی به زندگی خود پایان می‌دهد.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۱۶ زن خودکشی کرده‌اند که با احتساب این شهروند اورمیه ای تعداد زنان خودکشی کرده به ۱۷ تن رسیده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان