از سرنوشت دو بازداشتی اطلاعی در دست نیست

KMMK:

سرنوشت دو شهروند به اسامی « محمد ابراهیم زاده » اهل روستای ” خورنج و « سلام بازرگانی » اهل روستای پسوی از توابع پیرانشار که حدود ۴ ماه پیش از سوی نیروهای اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده اند در هاله ای از ابهام است.

بر اساس گزارش: علی رغم پیگیری های مصرانه خانواده ها، پس از این مدت طولانی هیچ اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری نامبرده گان در دست نیست و هیچگونه تماسی حتی از طریق تلفن از سوی بازداشت شده گان انجام به خانوده هایشان صورت نگرفته است.

نحوه برخورد دولت و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران همچون اوایل انقلاب با بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی کورد می باشد و روزانه به فعالین سیاسی، مدنی، زیست محیطی و کارگری کورد حمله ور شده و آنها را به مکانهای دور و نامعلوم منتقل کرده و مورد آزار و شکنجه قرار می دهد.

لازم به ذکر است که: این دو شهروند در تاریخ یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹٨ توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان