حکم قصاص یک زندانی پیرانشاری اجرا شد

KMMK:
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ شمسی، حکم قصاص رحیم یوسفی ۴۰ ساله اهل پیرانشار علیرغم تلاش مردم شهرستان پیرانشار برای جلب رضایت خانواده مقتول به اجرا در آمد.
رحیم یوسفی ٤٠ سالە و اهل روستای سوغانلو از توابع پیرانشار یک سال قبل بە قتل غیر عمد یکی از دوستان خود کە چندین سال قبل مرتکب شدە بود، اعتراف و پس از بازداشت بە قصاص و اعدام محکوم شد.

بر اساس اعترافاتی که رحیم داشته است؛ وی با دوستش (مقتول) خالد نزاکت در داخل اتومبیل بوده و اسلحەای را امتحان کردەاند کە گلولە از دستش در رفتە و منجر بە مرگ خالد میشود.

خانواده رحیم یوسفی برای منصرف کردن خانواده مقتول از قصاص، حاضر به پرداخت مبلغ ٧٠٠ میلیون تومان شده بودند.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۱۵ شهروند اعدام شده‌اند با احتساب اعدام رحیم یوسفی تعداد اعدام شدگان به ۱۶ تن رسیده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان