بازداشت مجدد بابک دبیریان پس از مراجعه به دادگاه

KMMK:
شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ شمسی، بابک دبیریان فعال مدنی کورد پس از مراجعه به دادگاه بازداشت شد.
بابک دبیریان بعد از آزادی منتظر رسیدگی به پرونده خود توسط دادگاه انقلاب بود. چند روز قبل از بازداشت مجدد ایشان، نامبرده طی احضاریه‌ای به دادگاه فراخوانده شده بود. بعد از مراجعه ایشان به دادگاه و بخش اجرای احکام، نامبرده مجددا بازداشت و به زندان منتقل شده است.
تاکنون از محل نگهداری ایشان اطلاعی در دست نیست و نامبرده توسط بخش اداره احکام دادگاه بازداشت شده است.
بابک دبیریان فعال مدنی اهل کرماشان، پنج‌شنبه دهم بهمن‌ماه، با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی به‌صورت موقت آزاد شده بود. این فعال مدنی در مدت بازداشت مورد شکنجه جسمی و روحی فراوانی قرار گرفته بود.
اتهاماتی نظیر «عضویت و همکاری با احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی ایران، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» به این فعال مدنی نسبت داده شده است. این فعال مدنی ساکن کرماشان سوم دی‌ماه ۱۳۹۸، هنگام بازگشت به منزل توسط مأموران امنیتی موردحمله قرارگرفته و بازداشت می‌شود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان