محرومیت یک زندانی کورد تبعیدی از مرخصی

KMMK:

یک شهروند کورد اهل مریوان به نام « تحسین پیروزی » که در زندان بندر عباس دوران محکومیت خود را سپری میکند از داشتن حق مرخصی محروم می باشد.

نامبرده در مدت بیش از دوسالی را که در زندان به سر برده به هیچ وجه اجازه مرخصی از زندان به وی داده نشده است. تحسین پیروزی هنگامی که سرباز پایگاه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در روستای ” سردوش ” از توابع مریوان بود، بازداشت و به اطاعات سپاه در مریوان منتقل و در خصوص اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد مخالف نظام بازجویی و شکنجه شد.

نامبرده پس از اتمام دوران بازجویی در ۲۴ مهرماه ۱۳۹۷ خورشیدی، از سوی دادگاه نظامی جمهوری اسلامی ایران در سنه به همان اتهام به ۱۵ زندان و تبعید از زادگاهش محکوم شد.

لازم به ذکر است که: این شهروند مریوانی پس از نشست دادگاهی به زندان حکومت در بندر عباس منتقل و از آن زمان از داشتن حق مرخصی محروم بوده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان