سهیلا حجاب پس از احضار و مراجعه به دادگاه تجدید نظر بازداشت شد

KMMK:

شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ سهیلا حجاب وکیل دادگستری اهل کرماشان پس از مراجعه به دادگاه تجدید نظر در استان تهران توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

سهیلا حجاب فعال مدنی کورد و وکیل دادگستری، در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ بابت اتهاماتی از قبیل “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویق اذهان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیر قانونی” مجموعاً به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

سهیلا حجاب پیش از این نیز در دی ماه ۱۳۹۷ در شهر شیراز بازداشت و به دو سال حبس محکوم شده بود که پس از تحمل ۵ ماه از مجموع محکومیت خود با عفو مشروط آزاد شد. حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت، سرکوب و انگ اتهامات واهی همیشه سعی در سرکوبی آزادی بیان و عقاید خلق کورد را داشته و دارد. جمعیت حقوق بشر کوردستان