خودکشی دختر ۱٨ ساله سقزی

KMMK:

روز جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، دختر ۱٨ ساله سقزی به نام « مفیده حسین نژاد » فرزند علی با خودکشی به زندگی خود پایان داد.

بر اساس گفته یکی از نزدیکان: این دختر جوان به دلیل فشار خانواده برای ازدواجی اجباری اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست داده است.

همچنین افزود؛ پدر مفیده، وی را تحت فشار قرارداده جهت ازدواجی بر خلاف خواسته دخترش که در مقابل نامبرده روز جمعه عصر با حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داده است.

بر اساس مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان: از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون در شرق کوردستان ۱۱ مرد و با احتساب این مورد ۱۳ زن به شیوه های خود سوزی و حلق آویز کردن خودکشی کرده و جان باخته اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان